Om Oss

MSG Ventilation AB startades 2017 och efter ett par år med mindre verksamhet så har vi på senare tid vuxit i omfattning och är nu på en nivå som ligger i linje med vår målsättning.

Vi utför ventilationsentreprenader samt serviceuppdrag, våra anställda har bred kompetens inom branschen med bl a OVK-behörighet och kan utföra mindre styr- och reglerarbeten. Vi jobbar oftast som underentreprenör till byggentreprenörer men även direkt mot fastighetsägare. 

Våra projekt är totalentreprenader såväl som utförandeentreprenader. Hyresgästanpassningar i kommersiella fastigheter, bostäder och skolor är exempel på vanligt förekommande uppdrag. Vårt kontaktnät är stort med bra samarbetspartners och vi kan erbjuda tjänster såsom konsult, mät- och energitjänster.